Wniosek Taryfowy
Arkusz kalkulacyjnyny do sporządzenia
"Wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki"
dla przedsiębiorstw wodociądowo-kanalizacyjnych

 

ATRAX
ul. Herbaciana 9
70-892 Szczecin
e-mail: taryfy@atrax.pl
tel. 667 519 953

 

Podstawowe informacje

Wniosek Taryfowy

Zestaw arkuszy kalkulacyjnych do sporządzenia "Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków"

 

Wniosek Taryfowy - specjalizowane narzędzie przeznaczone do samodzielnej pracy nad taryfami.

Aktualności

Aktualizacja na dzień 17 stycznia 2018

W związku z publikacją projektu nowego rozporządzenia taryfowego informujemy, że po jego wejściu w życie firma MASKOM opublikuje nową wersję produktu „Wniosek Taryfowy 2018”.

Po dalsze informacje odsyłamy Państwa na stronę:

www.wniosek-taryfowy.pl

 

W sierpniu 2012 r. ukazała się nowa wersja naszego produktu, w której szczególny nacisk położono na zgodność z rozporządzeniem taryfowym i aktualnym orzecznictwem sądów i UOKiK.

 

Prosimy Państwa o zapoznanie się ze szczegółowym opisem naszego produktu w dziale opis arkusza oraz spisem dostępnych tabel w dziale spis tabel.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy wypełnienie z formularza w dziale kontakt.

 

Zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do skorzystania z naszej oferty!

Wniosek Taryfowy

    

 

 

Zestaw arkuszy kalkulacyjnych do
sporządzenia "Wniosku o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków"

 

Zmiana dystrybutora arkuszy kalkulacyjnych "Wniosek Taryfowy"

 

W związku z dokonaną w listopadzie 2017 r. istotną zmianą ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), a w konsekwencji przygotowywaną w styczniu 2018 r. zmianą rozporządzenia taryfowego uprzejmie informujemy, że firma ATRAX kończy dystrybucję produktu - arkuszy kalkulacyjnych "Wniosek Taryfowy" w wersji 2.0 i 2.5. Dalsze jego wykorzystanie jest możliwe jedynie po samodzielnym wprowadzeniu zmian w poszczególnych skoroszytach, zgodnych z wymaganiami nowego rozporządzenia taryfowego. Dziękujemy naszym dotychczasowym Klientom za zakup Produktu.

 

Jednocześnie informujemy, że firma ATRAX przekazała prawa do dalszego rozwijania produktu "Wniosek Taryfowy" dotychczasowemu dystrybutorowi wspierającemu - firmie MASKOM z Zielonej Góry.

 

Aktualizacja na dzień 17 stycznia 2018

W związku z publikacją projektu nowego rozporządzenia taryfowego informujemy, że po jego wejściu w życie firma MASKOM opublikuje nową wersję produktu „Wniosek Taryfowy 2018”.

Po dalsze informacje odsyłamy Państwa na stronę:

 

www.wniosek-taryfowy.pl

 

 

 

 

 • Układ i zawartość wszystkich tabel zgodny ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886).
 • Skoroszyty przeznaczone dla Microsoft Excel 97 - 2010 oraz OpenOffice.org od 3.3.0.
 • Wersja 2.5 skoroszytów (z sierpnia 2012 r.) z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych (NSA i WSA) oraz UOKiK w sprawie taryf.
 • Gotowe arkusze do obliczania 11 wariantów taryf:
  • z cenami bez opłat abonamentowych;
  • z cenami i opłatą abonamentową za odczyt i rozliczenie;
  • z cenami i opłatą abonamentową za odczyt, rozliczenie i utrzymanie w gotowości urządzeń wod.-kan.;
  • z cenami i opłatą abonamentową za odczyt, rozliczenie i utrzymanie w gotowości urządzeń wod.-kan.,
      zależną od ich przepustowości.
 • Tabele dla kosztów działalności podstawowej i pozostałej.
 • Dodatkowe tabele pomocnicze.
 • Do wszystkich skoroszytów wersje z przykładowymi danymi.
 • Bardzo szybkie symulacje wysokości cen i stawek opłat dla różnych struktur i rodzajów taryf.
 • Liczne formuły obliczeniowe oraz formuły łączące poszczególne tabele.
 • Komentarze w każdej z tabel oraz dołączona obszerna, drukowana instrukcja.
 • Wszystkie tabele przygotowane do natychmiastowego wydruku.
 • Specjalizowane narzędzie do samodzielnej pracy nad taryfami.
 • Niższa cena dla posiadaczy licencji poprzednich edycji.

 

    Wniosek Taryfowy - przykładowe arkusze

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem
naszego produktu w działach opis arkusza oraz spis tabel.